ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Všichni žáci od 1. – 5. ročníku budou testováni 1.září, 6. a 9. září.

Všichni žáci vstupují do školy se zakrytými dýchacími cestami, roušky nebo respirátory nosí po dobu výuky ve společných prostorách školy až do odvolání opatření.

Testování žáků 1. ročníku proběhne v jídelně školy a ve školní družině. Prosím rodiče žáků 1. ročníku, aby se do školy dostavili v časovém rozpětí 7.15 – 7.45. Na výsledek testu se čeká 15 minut. Testu může být přítomen 1 rodič, který si bude chránit dýchací cesty respirátorem. V případě příznivého počasí se otestovaní žáci 1. ročníku odeberou na zahradu školy, kde v přítomnosti rodičů proběhne oficiální zahájení školního roku, po té půjdou žáci do třídy bez doprovodu rodičů. Třídní učitelka po seznámení s žáky ve třídě předá žáky paní vychovatelce Macháčkové, půjde za rodiči na školní zahradu, kde proběhne krátká informativní schůzka. Po TS přivede paní vychovatelka žáky za rodiči na školní zahradu. Pokud některý z prvňáčků půjde už 1.9. do školní družiny, informuje zákonný zástupce třídní učitelku Bc. Zvelebilovou a u paní vychovatelky Macháčkové vyplní zápisový lístek do školní družiny. Zápis do školní družiny může rodič uskutečnit i ve dnech 26.8. a 30.8. ( viz Organizace 1. týdne ). Těmto žákům rodiče zajistí přihlášení oběda.

Pokud žák půjde 1.9. do školní družiny, musí mu rodič přihlásit oběd nejpozději do 30.8. Týká se všech žáků školy.

Testování se nevztahuje na žáky, kteří 1.9.2021 doloží potvrzení o prodělání nemoci Co-vid-19 ( platné 180 dnů od pozitivního testu ), kteří mají dokončené očkování nebo doloží platný negativní test z odběrového místa.

Příloha: testování žáků, odmítnutí testování

Příloha: kroky školy v případě podezření na výskyt covid-19