ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Organizace prvního týdne 1.9. – 3.9.2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1.9. 2021

ST 8.00 – 8.45 ( pro zapsané žáky je v provozu ŠD od 8.45 – 16.30, oběd je pouze pro žáky ŠD, rodiče zapsaným žákům do ŠD oběd přihlásí na www.strava.cz )

ČT 8.00 – 11.40 ( mimo 1. ročníku, oběd, ŠD + ranní ŠD )

PÁ 8.00 – 11.40 ( mimo 1. ročníku, oběd, ŠD + ranní ŠD )

Od pondělí 6.9. se všechny třídy vyučují podle rozvrhu.

Všem žákům bude nastaven oběd od čtvrtka 2.9.,pokud oběd nepožadujete, změňte objednávku na www.strava.cz

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ČTVRTEK 26.8. 15 – 17 HODIN

PONDĚLÍ 30.8. 7.30 – 10.00 HODIN

STŘEDA 1.9. 10.00 – 16.30 HODIN

 

PROVOZ DRUŽINY NÁSLEDUJE HNED PO SKONČENÍ VÝUKY DO 16.30 HODIN. RANNÍ DRUŽINA 6.30 – 7.35 HODIN

Platba ŠD dvakrát ročně do 15.9. 600,- Kč, do 15.1. 900,- Kč na účet školy