ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,
nabízené kroužky budou otevřeny většinou od 1. října a to v případě, že o ně projeví zájem dostatečný počet žáků.
Poprosím Vás, abyste si zájem o kroužky promysleli, vyplnili přiloženou přihlášku, kterou předáte učitelům na třídních schůzkách nebo ji žáci přinesou do školy.
Využijte ukázkových hodin pro lepší rozhodování, pokud jsou nabízeny. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 24.9.2021.