ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Plán akcí na měsíc KVĚTEN

1.5. – 6.5. LIMBACH – pobyt žáků na sportovně ekologickém kurzu
12.5. VESELÉ ZOUBKY – PROGRAM 1. ROČNÍKU
12.5. DOBRONAUTI – preventivní program 3. a 4. ročník
18.5. – 20.5. POBYT V PRAZE – 3. a 4. ROČNÍK
19.5. MŠ + 1. ročník – BELUŠKA – preventivní program
nevidomých ,MISTRA ŠIFRA BRAILLA. 60 KČ
23.5. ZŠ – BELUŠKA – preventivní program nevidomých ,MISTRA ŠIFRA
BRAILLA 70 KČ

24.5. -26.5. EMILOVNA – 2.třída ŠVP
27.5. Preventivní program pro 3. a 4. ročník