ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Německo – LIMBACH

Žáci 5. – 3. ročníku se účastní 1.5. – 6.5. 2022 sportovně ekologického pobytu v Limbachu.

NĚMECKO – LIMBACH 1.5. – 6.5. 2022
LIMBACH 2

neděle – příjezd a seznámení s prostředím

pondělí – nácvik střelby, biatlon, výroba svíček;   Již přijeli žáci německých škol, začínáme se seznamovat a navazovat kontakty.

úterý – výuka němčiny pro nás a výuka češtiny pro Němce, lezení po lezecké stěně, hry na postřeh, vycházka do blízkého okolí

středa – celodenní výlet – návštěva orlí farmy s ukázkou dravců a ekologickou vycházkou do lesa, návštěva plaveckého areálu

čtvrtek – sportovní dopoledne, soutěž družstev v lese, večer diskotéka

pátek – balení, prohlídka města Plauen s nákupem, cesta domů