ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Plán akcí na měsíc červen

31.5. Soutěžní dopoledne ke Dni dětí na zahradě školy, připravují žáci 5. ročníku pro ZŠ a MŠ ( 1.6. má MŠ plavecký výcvik )
2.6. TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ( ZŠ ) OD 16.30 HODIN za účasti žáků, kteří zhodnotí sami uplynulý školní rok
9.6. TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ BUDOUCÍHO 1. ROČNÍKU OD 17. 00 HODIN
13.6. Sportovní dopoledne pořádá pro žáky ZŠ a MŠ TJ Chyňava
10.6. Vystoupení cimbálové kapely RÉVA pro žáky ZŠ a Soviček ( 70 Kč )
14.6. Atletické závody – výběr žáků 1.-5. ročníku ZŠ , Mgr. Marešová
14.6. CIRKUS – představení cirkusu z LITVY – cvičená zvířata, možnost fotografování – cena 70 Kč ( ZŠ A MŠ )
15.6. Plavání – 1. a 2. ročník Tuchlovice ( náhradní plavání za MŠ )
16.6. ZÁPIS DO ZŠ A MŠ PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY A DĚTI
20.6. Středověk na Budči 2. ročník a 3. ročník
22.6. Olympijský běh sportoviště Chyňava
21.6. Trampolínové centrum Kladno 1. ročník
21.6. PEDAGOGICKÁ RADA
23.6. – 24.6. Noc ve škole – 1.třída
28.6. MŠ + 1. ROČNÍK – UKÁZKA SOKOLNICTVÍ ( 70 Kč )
30.6. BUDE ŽÁKŮM ROZDÁNO VYSVĚDČENÍ , ukončení školního roku 2021 / 2022
PROVOZ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 UKONČEN v pátek 15.7.2022.