ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Úplata za ŠD 2022

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši

200 Kč měsíčně.

Platba školní družina proběhne ve dvou splátkách :

do 15.9. 800 Kč ( období září – prosinec )

do 15.1. 1200 Kč ( období leden – červen )

Dokument o stanovení výše úplaty ke stažení