ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Logická olympiáda

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.
Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

Kategorie MŠ: děti předškolního věku

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat do 30.9.2022   na http://www.logickaolympiada.cz

Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Žáci ZŠ budou řešit LO ve škole. Více informací u p. učitelky Marešové.

letak LO 2021 maly