MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Přerušení provozu ve dnech 23.12.-2.1.

Vážení rodiče, oznamujeme, že v době vánočních prázdnin ve dnech

23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

bude se souhlasem zřizovatele v souladu s vyhláškou č. 14/2005, §3 odstavec 2, provoz mateřské školy přerušen.

Přejeme krásné prožití svátků vánočních a budeme se těšit na další spolupráci v roce 2023.