ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Beseda

Ve čtvrtek 15.9. proběhla beseda se spisovatelkou dětských knížek Michaelou Fišarovou.

Dětem předčítala ze svých knížek a následně s hercem Miroslavem Reilem předvedli dramatizaci některých pasáží z knih.

Náměty, které autorka čerpá ze skutečných dětských příběhů, velmi děti upoutaly a zabavily, či dokonce poučily.

Beseda s Michaelou Fišarovou