ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Oddělení ŠD

Vedoucí vychovatelka : Lenka Macháčková (2. oddělení)

Vychovatelka: Bc. Anna Trédlová, Dis. (1. oddělení)

Vychovatelka :  Lucie Faltejsková (3. oddělení)

Asistentka pedagoga: Vladimíra Landová (ranní družina)

V letošním školním roce 2021-22 byla pro vyšší počet žáků navýšena kapacita na 70 žáků. Letos se do naší školní družiny zapsalo xx žáků. Děti jsou rozdělené do třech oddělení. První oddělení se skládá z žáků 1. ročníku, druhé oddělení pak z žáků 2. a 4. ročníku, třetí pak z ročníku 3. a 5. Po 15.30 hodině se svěřenci spojují v jedno oddělení. Důvodem je jednak nižší stav dětí v odpoledních hodinách a zároveň zde v této době působí již jen jeden/a vychovatel/ka.