ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Oddělení ŠD

Vedoucí vychovatelka : Lenka Macháčková (2. oddělení)

Vychovatel: Josef Štol (1. oddělení)

Vychovatel: Jakub Vopelák (3. oddělení)

Vychovatelka :  Lucie Faltejsková (4. oddělení)

Asistentka pedagoga: Vladimíra Landová (ranní družina)

V letošním školním roce 2022-23 byla pro vyšší počet žáků navýšena kapacita na 100 žáků. Letos se do naší školní družiny zapsalo 81 žáků. Děti jsou rozdělené do čtyř oddělení. První oddělení se skládá z žáků 1. ročníku, druhé oddělení z žáků 2. ročníku, třetí oddělení z žáků 3. a 5. ročníku a čtvrté oddělení pak z ročníku 4. Po 14.00 se žáci 3. oddělení spojují s žáky 2. oddělení a po 14.30 hodině se svěřenci 4.oddělení spojují s 1. oddělením. Důvodem je jednak nižší stav dětí v odpoledních hodinách a zároveň zde v této době působí již jen dva vychovatelé.