ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

1. oddělení

„Příroda kolem nás“ – úterní tematický blok

http://

Vedoucí vychovatelka: Lenka Macháčková

Navštěvují: žáci 1. ročníku

Začátkem školního roku se žáci 1. ročníku převážně adaptují na nové prostředí, seznamují s pravidly školní družiny a objevují vše, co je v družině zajímavé a lákavé. Zvykají si na nové vychovatele i kamarády z ostatních oddělení. Zároveň jsou seznámeni s pravidly BOZ, která považujeme za velmi důležitá s ohledem na ochranu zdraví dítěte.

Naše oddělení je tematicky zaměřeno na krásu a bohatství přírody. Od října každé úterý (od 13:30 do 15:00 hod.) vede vychovatelka tohoto oddělení tzv. tematický blok s názvem „Příroda kolem nás“. Jak už sám název napovídá, děti se dozvědí spoustu novinek a informací z prostředí nejpřirozenějšího lidské podstatě a zároveň si budou moci vše samy ohmatat a vyzkoušet na vlastní kůži. Děti každé úterý tzv. rotují, tzn. že se každý měsíc postupně dostanou ke všem dalším vychovatelům školní družiny, kteří vedou svůj tematický blok.

S dětmi plníme činnosti zájmové, odpočinkové i rekreační. Děti mají v oblibě společenské hry, tvoření, vyrábění a ruční práce. Také rády čtou a vyprávějí. Velmi oceňují liberální přístup vychovatelů, kteří jim dávají nemalý prostor pro sebe a volnou hru (s nastavenými mantinely). V rámci přípravy na vyučování hrajeme různé hry, luštíme rébusy a kvízy. Oblíbené jsou například Kimovy hry. Některé děti využívají pobyt ve ŠD i k vypracování domácích úkolů, obzvlášť při sychravém počasí, kdy nemohou jít ven.

Ze všeho nejraději však pobýváme společně venku, jak na školní zahradě, tak i v okolí školy (na procházkách či dětských a sportovních hřištích). Snažíme se děti vést k pravidelnému pohybu a zdokonalování sportovních znalostí, často zapojujeme do činností protahovací a relaxační cvičení. Děti házejí míčem nebo tenisákem na cíl či do basketbalového koše, skákají panáka, gumu, přes švihadlo, mohou využívat pingpongový stůl a stolní fotbálek. Nedávno prošla naše školní zahrada velkou rekonstrukcí a děti mají možnost si „zařádit“ na nových herních prvcích, které nejenže je velmi baví, ale zároveň prohlubují jejich tělesné znalosti a dovednosti a rozvíjejí jejich hrubou motoriku.

V našem oddělení se snažíme dětem vštěpovat morální hodnoty, jakými jsou např. respekt k druhému, pomoc ostatním (převážně slabším, osamělým či starým lidem), učíme děti navazovat a utužovat přátelství. Zároveň je naším cílem vychovat z dětí jedince soběstačné a zdravě sebevědomé.

„Vařeníčko, tvořeníčko“ – ovocné špízy