ŠKOLNÍ JÍDELNAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Aktuality ŠJ

Podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), § 121 odst. 2 školského zákona a § 5 vyhlášky č. 107/2008.

Z důvodu nárůstu cen potravin a doporučení výše uvedené vyhlášky dojde  k navýšením cen obědů od 1. září 2022 pro strávníky MŠ a ZŠ školní jídelny ZŠ Chyňava o 2 Kč. Cena svačiny pro děti ZŠ bude také navýšena o 2 Kč (na 17 Kč).

Aktuální ceny stravného najdete v záložce Platby