MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Mateřská škola

fotografie školy

Naše mateřská škola je od 1.1.2003 součástí Základní školy Chyňava. Má výhodnou polohu v centru obce v sousedství základní školy, se kterou má kromě jiného společnou velkou zahradu. Za zahradou se dětem nabízí mnoho dalších klidných míst k procházkám v přírodě.

Mateřská škola Chyňava má tři třídy s kapacitou 69 dětí. Třída Berušek je pro 25 mladších dětí ve věku 3-4 let, třída Sluníček pro 25 dětí od 4-5 let, třída Soviček pro 19 dětí od cca 5 let a děti s OŠD.

Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem podle hygienických norem. Vybavení hračkami je na dobré úrovni, ve třídách jsou zřízeny hravé koutky pro tvořivé hry a dostatek hraček pro podporu rozvíjení dětí ve všech oblastech. Zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, zahradním domkem, pískovištěm i tabulí na kreslení. Dostatečná plocha zajišťuje prostor pro pohyb dětí.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 17,00 hodin. Příchod do školky nejpozději do 8 hod.

Naše činnost

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného BOTIČKY.

Nabízíme kroužek angličtiny, na který pak navazuje výuka v základní škole – hned od 1.třídy.

Pořádáme vánoční akademii pro rodiče, zúčastňujeme se výstav s pracemi našich dětí a různých soutěží pro děti. Nejstarší děti vystupují na Vítání občánků a při oslavách Klubu seniorů.

Pravidelně do aktivit MŠ zařazujeme divadelní nebo hudební představení, návštěvy kladenského divadla Lampion.