MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Sluníčka

Pedagogové

  • paní učitelka Tereza Kuchařová
  • paní učitelka Martina Melicharová
  • paní asistentka Zdeňka Prošková

Konzultační hodiny pro rodiče jsou každou středu 12,30 – 13,10 hodin.

V lichém týdnu se vám bude věnovat pí. učitelka Kuchařová, v sudém týdnu pí. učitelka Melicharová.

Můžete se předem objednat nebo domluvit na jiném termínu, který vám bude vyhovovat.