ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

3. oddělení

Vychovatel: Jakub Vopelák
Navštěvují: žáci 3. a 4. ročníku

Děti rády malují, vyrábějí, stavějí stavebnice, hrají stolní i kolektivní hry. Pokud počasí dovolí, snažíme se být často venku, ať už na naší krásné a prostorné školní zahradě, či na procházce nebo nějaké výpravě za dobrodružstvím. I venku máme pro děti připraveno spoustu zábavných her, ale zároveň se snažíme čas strávený venku rozdělit spravedlivě na činnosti řízené a volnou hru, kterou si též děti velmi užívají. K dispozici máme školní dílnu, tělocvičnu v Dělnickém domě a pokud je volné, tak i fotbalové hřiště. A jelikož je důležité po vyučování nechat děti trochu vydechnout a odpočinout, máme tu tzv. relaxační chvilku, při které čteme různé příběhy a pohádky, což mají děti ve veliké oblibě. V našem oddělení není čas na nudu.

Každou středu jsou jednotlivá oddělení školní družiny tematicky zaměřená. Naše oddělení se věnuje sportovním činnostem, převážně atletice a míčovým hrám, ale i jiným sportům pod názvem „Pohybové hry“. Třídy ŠD tzv. rotují, tudíž mají děti jedinečnou možnost se zapojit každý týden do jiné činnosti, která je různorodá a obohatí je hned v několika oborech.