ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Kroužky ŠD

Školní rok 2023-2024

V letošním roce jsme pro žáky navštěvující ŠD připravili novinku v podobě tzv. „Tematických okruhů“. Nebude se jednat o kroužky ve formě, na kterou jste byli doposud zvyklí.  Děti budou od října každé úterý v čase od 13.30 do 15.00 hod. rotovat mezi odděleními, tzn. že se každý měsíc postupně dostanou ke všem dalším vychovatelům školní družiny, kteří vedou svůj tematický blok a to:
Lenka Macháčková – Příroda kolem nás
Josef Štol – Zpátky do minulosti
Lucie Faltejsková – Tvořeníčko, vařeníčko
Jakub Vopelák – Pohybové hry

Těchto činností se zúčastní každý žák, který zůstane v úterní družině po půl druhé, proto není potřeba vyplňovat žádné přihlášky ani žádným jiným způsobem děti na tyto „bloky“ přihlašovat. Věříme, že se v praxi tento model osvědčí, děti si ho oblíbí a díky novému systému bude možné žáky rozvíjet a obohacovat v nových znalostech a dovednostech.

Bližší informace o náplni jednotlivých vychovatelů najdete v sekci Oddělení ŠD

Školní rok 2022-2023 

V tomto školním roce nabízí naše školní družina „Dopravní kroužek“ pod vedením pana vychovatele Josefa Štola. Kroužek vypukne v říjnu a bude každé úterý od 13.00 do 13.45 hod. Kroužek je zdarma a přihlásit se mohou jak děti družinové tak i nedružinové. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve školní družině. Přihlášku naleznete v sekci „Dokumenty“.

Druhou aktivitou školní družiny, která však nebude zcela pravidelná a bude ovlivněna několika kritérii (počasí, momentální počet dětí v družině apod.) budou „Dílny se Štolem“. Tato aktivita (vzhledem ke své nepravidelnosti) nebude mít charakter kroužku a pan vychovatel si na každou hodinu vybere děti, které v ten den budou mít zájem se přiučit něčemu novému.

 

Školní rok 2021-2022
V letošním školním roce 2021-22 otevíráme sportovní kroužek „Sportuj ve škole“ pod vedením Bc. Anny Trédlové, který bude každou středu od 12,30 do 13,30 a je určen pro žáky 1. a 2. ročníku. Přihlášky odevzdávejte ve školní družině.

 

Školní rok 2020-2021
V letošním školním roce 2020-21 jsme přišli s nabídkou čtyř zájmových kroužků v rámci školní družiny. Jednalo se o dílny, dopravní kroužek, sportuj ve škole a kroužek vybíjené. Vzhledem k tomu, že do třech těchto kroužků bylo přihlášeno malé množství dětí, rozhodli jsme se, že tyto činnosti zapojíme do běžného provozu školní družiny, aby o ně děti nepřišly.

Jako kroužek v platnosti zůstává pouze „Kroužek vybíjené“ pod vedením Mgr. Jana Kobližky, který se bude konat KAŽDÉ ÚTERÝ od 14.00 do 15.00 hod.

Projekt „Sportuj ve škole“ se bude konat KAŽDOU STŘEDU OD 14.00 DO 14.45 HOD. Tuto hodinu povede vedoucí vychovatelka Lenka Macháčková a účastnit se ho budou děti přítomné ve školní družině, které budeme pravidelně střídat.

Sportuj ve škole / Hodina pohybu navíc

I naše družina se zapojila do projektu, který pořádá a financuje ASŠK ČR

Vážení rodiče,

původně jsme vám tento projekt nabídli pro vaše děti jako jistou formu kroužku. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet dětí, rozhodli jsme se, že děti o tuto formu zábavy a sportu nemůžeme ošidit a proto jim hodinu pohybu navíc zprostředkujeme v rámci činnosti ve školní družině. Projekt „Sportuj ve škole“ se bude konat KAŽDOU STŘEDU OD 14.00 DO 14.45 HOD. Tuto hodinu povede vedoucí vychovatelka Lenka Macháčková. Pohybové aktivity se budeme snažit vykonávat pokud možno venku, když dovolí počasí a to buď na školní zahradě nebo na fotbalovém hřišti. Při nepřízni počasí budeme sportovat v dělnickém domě. Co se týče cvičení, zaměříme se především na všeobecný pohybový rozvoj, na rozvíjení obratnosti, nebudou chybět ani protahovací a uvolňovací cvičení a dále pak průpravná cvičení ke sportům, jako je basketbal, fotbal, volejbal, házená apod. Proto vás prosíme, aby děti měly stále k dispozici v šatně v sáčku tepláky, triko a sportovní mikinu nebo bundu. Sportovní obuv si vezmou ve třídách, kde mají věci na tělocvik.

A zde něco bližšího o projektu:

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobovaní učitelé 1. a 2. stupně ZŠ či vychovatelé školních družin, kteří si užívají práci s dětmi.

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

 

Informace k projektu „Sportuj ve škole“:

  • Projekt je určen žákům 1.- 5. ročníku ZŠ (cvičit mohou max. 3 skupiny za školu)
  • V rámci školní družiny se budou přihlášení žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám
  • Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny
  • Lekce vedou aprobovaní učitelé tělesné výchovy, učitelé 1. a 2. stupně, vychovatelky školní družiny, případně trenéři. Cvičitele si zajišťuje každá škola samostatně
  • Škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu
  • Škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období – formu zprávy a časový harmonogram zašle škole řídící tým projektu
  • Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků odpovídá škola
  • Učitelé a trenéři obdrží prostřednictvím AŠSK ověřenou metodiku programu HPN pro všeobecný pohybový rozvoj a sporty: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení