ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Projekty

 

Výzva ŠABLONY 3 MŠ A ZŠ CHYŇAVA je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu jsou následující oblasti podpory: Personální podpora pro MŠ/ZŠ – školní asistenti.

Podpora ICT a dalšíchrozvojových aktivit pro MŠ/ZŠ (projektové dny, kluby pro žáky ZŠ).

 

Výzva ŠABLONY 2 – EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více o projektu a zapojení naší školy ZDE

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VII. ETAPA – do konce roku 2020

Škola obdržela dotaci z Rozvojového programu MŠMT ČR Podpora plavání v základních školách v roce 2020. Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol v rámci povinné školní docházky. Dotace je poskytována na dopravu žáků. Dotaci od září 2020 čerpají žáci 2. a 3. ročníku.

Na naší škole již třetím rokem probíhá kroužek DĚTI NA STARTU. Jedná se o celorepublikový projekt který organizuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s v rámci iniciativy Česko se hýbe.

Projektu se účastní žáci 1. a 2. ročníku. Cílem je všestranný rozvoj pohybových dovedností. Pod vedením proškolených lektorů si děti vyzkouší na každé hodině základy gymnastiky, atletiky, míčových her a další cvičení pro rozvoj motoriky a koordinace. Naše středisko spadá pod Sportklub Kladno.

Více informací na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/

 

 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena do dvou projektů Státního zemědělského investičního fondu.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Více na https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=140

Na naší škole realizuje firma Bovys. Více na https://www.bovys.cz/skolni-projekty/

Cílem projektu Mléko do škol je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. Více na http://www.mlekodoskol.szif.cz/

Realizuje firma Laktea. Více na http://www.laktea.cz/