ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2022 /2023

7.4. 14.00 – 18.00

8.4. 13.00 – 16.00

Vážení rodiče,

blíží se zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2022/2023. Je to významná událost pro Vás, pro nás učitele a hlavně pro Vaše děti. Je to první krůček do světa dospělých a my se budeme snažit, aby se Vám a Vašim dětem zápis u nás líbil a odnesli si krásné vzpomínky. Moc se na Vás těšíme, zvláště po dvouleté pauze, kdy se zápis konal pouze on-line. Máme radost, že jste si vybrali právě naši školu a budeme se snažit, abyste v nás našli svoje spojence, spolupracovníky při výuce a výchově Vašeho dítěte. Věříme, že vzájemná důvěra je základem vzájemné spolupráce a dobrých výsledků žáků.

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Vážení rodiče,

pro Vás bude prioritně vyhrazen čtvrtek 7.4.2022. V mateřské školce na nástěnce najdete v příštích dnech časový rozpis zápisu, který nám umožní věnovat Vašim dětem a Vám potřebný čas. Pokud se Vám bude hodit jako den zápisu více pátek 8.4.2022, nebude v tom problém. Udělejte na přehled poznámku a vyberte si čas.

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY MIMO NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLKU

Vážení rodiče,

pro vás je prioritně jako dne zápisu určen pátek 8.4.2022, kdy Vás nebudeme časově rozdělovat, protože nemáme povědomost, kolik dětí se k zápisu dostaví. Můžete se domluvit s ředitelkou školy Mgr. Vladimírou Hamousovou ( tel. 775 170 759 ) a stanovit čas zápisu nebo v případě čekajících na zápis chvilku počkáte.

CO BUDETE K ZÁPISU POTŘEBOVAT

V podstatě nic, stačí, pokud přijdete s dítětem a dobrou náladou ve stanovený čas a my vám vše sdělíme. S sebou přineste rodný list dítěte.

Pokud si chcete dokumenty v klidu vyplnit doma, můžete si je stáhnout zde:

Dokumenty k zápisu
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 21. 3. 2022
  Autor: Štolová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Zápisový list
  Datum publikace: 21. 3. 2022
  Autor: Štolová
  Typ souboru: docx
  Anotace:
 • Informovaný souhlas
  Datum publikace: 21. 3. 2022
  Autor: Štolová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školský zákon § 37:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K odkladu povinné školní docházky budete potřebovat tyto doklady :

Rodný list dítěte

Žádost o odklad povinné školní docházky (můžete stáhnout zde: Žádost o OŠD)

Doporučení PPP

Doporučení odborného lékaře

KAŽDÉMU DÍTĚTI BUDE PŘI ZÁPISU PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO. POD TÍMTO REGISTRAČNÍM ČÍSLEM BUDOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY ZÁPISU.

V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY 1. ROČNÍKU JSOU PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMÁNI ŽÁCI ZE SPÁDOVÉ OBLASTI.