ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2024 /2025

11.4.  14.00 – 18.00
12.4.  13.00 – 16.00

Vážení rodiče,

blíží se zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2024/2025. Je to významná událost pro Vás, pro nás učitele a hlavně pro Vaše děti. Je to první krůček do světa dospělých a my se budeme snažit, aby se Vám a Vašim dětem zápis u nás líbil a odnesli si krásné vzpomínky.  Máme radost, že jste si vybrali právě naši školu a budeme se snažit, abyste v nás našli svoje spojence, spolupracovníky při výuce a výchově Vašeho dítěte. Věříme, že vzájemná důvěra je základem vzájemné spolupráce a dobrých výsledků žáků.

PROSÍM ZAPIŠTE SE NA KONKRÉTNÍ ČAS

Vážení rodiče,

v odkaze níže najdete sdílenou Google tabulku, kam zapíšete jméno na daný čas, ve kterém se k zápisu dostavíte. Díky tomu nebudete muset čekat a budeme moci věnovat Vašim dětem a Vám potřebný čas. Buďte k sobě prosím ohleduplní – nepřepisujte jména a nedopisujte další termíny. Děkujeme Vám za spolupráci, která zajistí hladký průběh zápisu.

TABULKA S ČASOVÝM ROZPISEM ZÁPISU

CO BUDETE K ZÁPISU POTŘEBOVAT

V podstatě nic, stačí, pokud přijdete s dítětem a dobrou náladou ve stanovený čas a my vám vše sdělíme. S sebou přineste rodný list dítěte.

Pokud si chcete dokumenty v klidu vyplnit doma, můžete si je stáhnout zde:

Dokumenty k zápisu
 • Žádost o přijetí
  Datum publikace: 21. 3. 2022
  Autor: Štolová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Zápisový list
  Datum publikace: 2. 4. 2024
  Autor: Tlustá
  Typ souboru: docx
  Anotace:
 • Informovaný souhlas
  Datum publikace: 21. 3. 2022
  Autor: Štolová
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školský zákon § 37:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K odkladu povinné školní docházky budete potřebovat tyto doklady :

Rodný list dítěte

Žádost o odklad povinné školní docházky (můžete stáhnout zde:  Žádost o OŠD)

Doporučení PPP

Doporučení odborného lékaře

KAŽDÉMU DÍTĚTI BUDE PŘI ZÁPISU PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO. POD TÍMTO REGISTRAČNÍM ČÍSLEM BUDOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY ZÁPISU.

V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY 1. ROČNÍKU JSOU PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMÁNI ŽÁCI ZE SPÁDOVÉ OBLASTI.