ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Naše družina

Naše školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově žáků mimo vyučování a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Podrobnější informace o zaměření jednotlivých oddělení naleznete v sekci Oddělení ŠD.

Naše družina se skládá ze čtyř oddělení s kapacitou maximálně 100 žáků.

Máme k dispozici čtyři místnosti v prvním patře školy. Kromě prvního oddělení tyto místnosti zároveň slouží jako učebny. Třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem. Pro pobyt venku využíváme velkou školní zahradu s průlezkami, houpačkami, hrazdami, kolotočem, skluzavkou, trampolínami, dětskými domečky, pískovištěm a tabulí na kreslení. Můžeme jít také na velké sportovní hřiště, hřiště ke Coopu nebo na procházku po vsi či do přírody.

Další informace jsou podrobněji zpracované ve Vnitřním řádu školní družiny, který naleznete v sekci „Dokumenty„.

Fotografie z naší činnosti sledujte průběžně ve fotogalerii.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Omlouvání dětí ze ŠD

Akce ŠD

Kroužky ŠD