ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Sponzoři

 • Nadační fond Veolia
 • Lesy ČR s.p.
 • Chyňava dětem
 • Sbor dobr. hasičů
 • Martin Pospíchal
 • Chyňavský klub seniorů
 • Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových
 • Včelaři Chyňava
 • Divadelní ochotníci
 • Machota Stanislav
 • Vítová Jana
 • Vít Jaromír
 • Řízení letového provozu České republiky

 

logo Řízení letového provozu

poskytlo naší škole sponzorský dar ve výši 60 000,- Kč na herní prvky na školní zahradu.

logo MŠMT

Naší škole byla poskytnuta dotace MŠMTv rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018, II. etapa“(čj.: MSMT-21088/2017-1). Celou výší dotace 22 750,- Kč byla uhrazena doprava žáků na plavání.

logo Kellner Family Foundation

Interaktivní tabule SMART Board v nové učebně byla zakoupena z peněz, která darovala škole THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a Nadačního fondu Veolia MiNiGRANT 2017.

logo Veolia
Díky úspěšnému projektu FORREST získala naše škola minigrant od Nadačního fondu Veolia v hodnotě 50 000,- Kč. Tato částka bude použita na nákup interaktivní tabule SMART Board pro základní školu. Děkujeme paní Ing. Janě Vítové za spolupráci na projektu.