ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

O škole

fotografie školy

Co škola nabízí našim žákům

 • pěkné prostředí v klidné části obce Chyňava
 • dobré autobusové spojení, zastávka je u školy
 • moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek jako jsou například interaktivní tabule a dataprojektory
 • bohatý výběr mimovyučovacích aktivit ve formě zájmových kroužků a školních akcí
 • kvalifikovaný sbor zkušených pedagogů
 • anglický jazyk – mimo výuku možnost konverzace v zájmových kroužcích
 • hodinu tělesné výchovy navíc, zdarma, zapojením do projektu Děti na start
 • kroužky na škole vedené organizacemi obce (judo, street dance, hra na hudební nástroj)
 • školní družinu s pestrým zábavným i vzdělávacím programem
 • školní zahradu, která je žákům k dispozici o velké přestávce, v rámci školní družiny
 • zdravou stravu ve školní jídelně, s možností objednání a odhlášení stravy pomocí internetu
 • pitný režim po celý školní rok, kdy na chodbě školy mají žáci barel s neslazeným nápojem
 • výuku metodou CLIL od 3. ročníku a to v hodinách praktických činností (výuka daného předmětu je vedena v anglickém jazyce)
 • program prevence negativních jevů mezi dětmi
 • výuku anglického jazyka již od 1. ročníku
 • výuku plavání 2. – 3. ročník
 • projekty OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

 

Realizujeme projekt OP VVV:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun IV. (MAP IV.)

Informace k projektu
 • MAP Beroun IV
  Datum publikace: 17. 5. 2024
  Autor: Tlustá
  Typ souboru: pdf
  Anotace:

logo MAP
logo EU

Název: Šablony II_ MŠ a ZŠ Chyňava
Reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009405
Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:

 • personální podporu pedagogů – aktivitou školní asistent pro MŠ a ZŠ
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků
 • podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků
 • spolupráci s veřejností

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Výzva č. 51

logo investice rozvoje vzdělání

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 – 7/2015.

EUpenizeskolam.cz

Digitální učební materiály (DUM) na vyžádání ke sdílení na mailové adrese: alenavacinova@seznam.cz

webfoto

Evropský projekt „OVOCE DO ŠKOL“

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“ s finanční podporou Evropské unie.

Mléko v evropských školách

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské školy.