ŠKOLNÍ JÍDELNAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny
fotografie Mašková
Zdenka Mašková
Vedoucí kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka
fotografie Krásná fotografie Lachoutová
Jana Procházková Petra Krásná Radka Lachoutová
Vedoucí školní jídelny
fotografie Mašková
Zdenka Mašková
Vedoucí kuchařka
fotografie Němečková
Světlana Němečková
Kuchařka
fotografie Krásná
Krásná
Pomocná kuchařka
fotografie Lachoutová
Radka Lachoutová