ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Vzhledem k programu ŠD vyzvedávejte své děti do 13.30 a pak až po 15.00 hod. Pokud budete nutně potřebovat dítě uvolnit v tomto čase, napište lísteček nebo záleží na předchozí domluvě.

K vyzvedávání žáků z družiny využívejte čipy. Níže uvedená telefonní čísla, která budou také viset na dveřích školy a která si prosím uložte do svých mobilních telefonů, využívejte v případě, že elektronický vstup do školy selže, či v jiných závažných případech. Škola bývá po vyučování uzavřena. Po přiložení čipu ke dveřnímu terminálu se vychovatelům zobrazí výzva k vydání Vašeho dítěte na mobilním zařízení a neprodleně vysílají dítě k hlavnímu vchodu, kde si ho přebírá oprávněná osoba.

Jaroslava Kšírová 728 864 978 ( školnice, otevře vám školu, pokud přicházíte po 8 hodině )

Lenka Macháčková 724 280 562 ( vedoucí ŠD, 1.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 17.00)

Josef Štol 737 044 420 (2.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 17.00)

Jakub Vopelák 776 266 344 (3.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 15.00)

Lucie Faltejsková 604 732 591 (4.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 15.00)

Děti samotné budeme pouštět ze školní družiny pouze pokud mají tuto skutečnost zapsanou v zápisovém lístku nebo v případě, že dítě přinese na konkrétní den lísteček podepsaný zákonným zástupcem (nesmí chybět jméno dítěte, datum a přesný čas odchodu).

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ IHNED PO VYUČOVÁNÍ: Prosíme rodiče, aby z kapacitních důvodů školní jídelny vyzvedávali své děti, které obědvají, nejdříve ve 12:30 hod. Pokud budete muset své dítě vyzvednout dříve napište tuto informaci na lísteček a vložte do krabičky (Školní družina) ve vestibulu školy nebo pošlete po svém dítěti. Děkujeme za pochopení.

NOVĚ!!!

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili systém pro školní družinu BELLhop. Díky čipovému systému si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě tomu z vychovatelů, který má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat. Vychovatelům se zobrazí výzva k vydání Vašeho dítěte na mobilním zařízení a neprodleně vysílají dítě k hlavnímu vchodu, kde si ho přebírá oprávněná osoba.

Na každé dítě obdržíte od školy čip pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD. Čip je přenosný, tudíž jej můžete zapůjčit i další osobě, která je oprávněna (dle zápisového lístku do ŠD) dítě vyzvedávat.

Pokud je Vaše dítě na obědě, na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu. Systém je nastaven tak, že v čase, kdy nelze děti ze ŠD vyzvedávat (13.30 – 15.00) Vás terminál na tuto skutečnost upozorní. Pokud potřebujete mimořádně dítě v tomto čase vyzvednout, je potřeba o této skutečnosti informovat vychovatele v předstihu.

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelům v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

V případě, že Vaše dítě odchází ze školní družiny samostatně a má to uvedeno v zápisovém lístku, čip nepotřebujete.

Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla, oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat Vám i Vašim dětem