ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Vzhledem k programu ŠD vyzvedávejte své děti do 13.30 a pak až po 15.00 hod. Pokud budete nutně potřebovat dítě uvolnit v tomto čase, napište lísteček nebo záleží na předchozí domluvě.

K vyzvedávání žáků z družiny využijte níže uvedená telefonní čísla, která budou také viset na okně 2. oddělení ŠD  a která si prosím uložte do svých mobilních telefonů. Škola bývá po vyučování uzavřena, děti vám přivedeme ke vstupním dveřím po předchozím telefonátu (případně využijte zvonek u vstupních dveří či zaťukejte na okno 2. oddělení). Po 15. hodině bude již škola otevřená a pokud budeme na školní zahradě, můžete si dítě vyzvednout přímo tam.

Jaroslava Kšírová 728 864 978 ( školnice, otevře vám školu, pokud přicházíte po 8 hodině )

Lenka Macháčková 724 280 562 ( vedoucí ŠD, 2.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 16.30)

Josef Štol 737 044 420 (1.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 16.30)

Jakub Vopelák 776 266 344 (3.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 11.40 – 14.00)

Lucie Faltejsková 604 732 591 (4.oddělení, využijete při vyzvedávání žáků 12.35 – 14.30)

Děti samotné budeme pouštět ze školní družiny pouze pokud mají tuto skutečnost zapsanou v zápisovém lístku nebo v případě, že dítě přinese na konkrétní den lísteček podepsaný zákonným zástupcem (nesmí chybět jméno dítěte, datum a přesný čas odchodu).

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ IHNED PO VYUČOVÁNÍ: Prosíme rodiče, aby z kapacitních důvodů školní jídelny vyzvedávali své děti, které obědvají, nejdříve ve 12:30 hod. Pokud budete muset své dítě vyzvednout dříve napište tuto informaci na lísteček a vložte do krabičky (Školní družina) ve vestibulu školy nebo pošlete po svém dítěti. Děkujeme za pochopení.