MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Berušky

Pedagogové

  • paní učitelka Ivana Hyková
  • paní učitelka Martina Šindelářová

Konzultační hodiny pro rodiče jsou každou středu 12,30 – 13,10 hodin.

V lichém týdnu se vám bude věnovat paní. učitelka Hyková, v sudém týdnu paní. učitelka Šindelářová.

Můžete se i předem objednat nebo domluvit na jiném termínu, který vám bude vyhovovat.