ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Jarmark

V úterý 26. 3. 2024 proběhl každoroční Jarmark před školou. Na stolcích se objevily výrobky od dětí z MŠ a ZŠ. Děti strávily několik dnů vytvářením svých výrobků, aby je mohly prezentovat na jarmarku.