ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Možná přijde i Mikuláš

V úterý 5. 6. navštívil děti v 2. třídě Mikuláš s čertem a andělem.