ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Plán akcí na listopad

Plán akcí na měsíc listopad 

1.11.  HALLOWEEN VE ŠKOLE

  • KDY: 1.11.2023 v 17:17 hod.
  • KDE: start ŠKOLA, cíl: KAMENNÁ
  • KDO: strašidla z 1. a 2. třídy v doprovodu rodičů
  • strašidla ze 3., 4. a 5.třídy samostatné skupiny
  • JAK: STEZKA S PLNĚNÍM ÚKOLŮ, ZAKONČENÁ SPOLEČNÝM TÁBORÁKEM A SPOLEČNÝM ODCHODEM

2.11.        ŠKOLENÍ  PEDAGOGICKÉHO SBORU – DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

3.11. MŠ Sovičky – Karlštejn – výlet vlakem do Muzea betlémů 

4.11.         VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ZAJIŠŤUJE MŠ. 10. – 10.45   

OD 6.11. – 9.11.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY – TRIPARTITNÍ – TERMÍN SI STANOVÍ TŘÍDNÍ UČITEL    info web školy

9.11.  TONDA OBAL NA CESTÁCH – ZŠ

13.11.  MPP – 9.00 – Alenka v nesnázích 2.a 3. ročník

                       11.00 – Připojená. 4. a 5. ročník

13.11.  MŠ – Divadelní představení BIRLIBÁN

14.11.  ZŠ 2. TŘÍDA společný výlet se ZŠ Vráž do IQ Parku Liberec – odjezd v 7.00 hodin

14.11.   PEDAGOGICKÁ RADA

16.11.   ZŠ celá škola Kladno Hutník – divadelní představení Divadla Věž Brno

17.11.   STÁTNÍ SVÁTEk

24.11. Projektový den finanční gramotnost pro žáky 4. a 5. ročníku

30.11.  Náhradní plavecká výuka 2.a 3. ročník

 

 

7.12. SE USKUTEČNÍ VE ŠKOLE TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

PRODEJCI SE MŮŽOU PŘIHLÁSIT PŘES EMAIL ŠKOLY NEBO

TELEFONICKY NA ČÍSLE 775 170 759