ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Tripartitní třídní schůzky

Třídní schůzky v listopadu budou probíhat formou setkání rodič  – dítě  – učitel. Všichni třídní učitelé  e-mailem poslali rodičům tabulku, do které se mohou rodiče zapsat na určitý termín. Schůzky budou probíhat  tento týden.