ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Přednáška biologické invaze – BioAdventure

V rámci enviromentální výchovy na 1. stupni proběhla ve všech třídách prezentace biologické invaze, kterou pro nás připravil doc. Mgr. O. Kopecký, Ph.D. a Mgr. P. Hataš. Samotná prezentace byla doplněna množstvím živých živočichů, které si žáci nejen prohlédli, ale některých se mohli i dotknout. Po dobu celé prezentace měli žáci spousty otázek, které přednášejí zodpovídali. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, ale hlavně to, jak se starat o Zemi, aby byla nejen planetou současnosti, ale i budoucnosti a díky invazi nevyhynuli tradiční živočichové v dané oblasti a nebo lidstvo netrpělo hlady nebo žízní.

Přednáška biologické invaze