ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Klub mladých diváků

Příští školní rok budeme opět jezdit do divadla na Kladně. Zájemci – budoucí žáci 5. ročníku a starší, hlaste zájem u paní učitelky Marešové – maresovazd@seznam.cz

Program a více informací Kladenské divadlo