MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PLOTU

PROSINCOVÁ VÝZVA

Milí rodiče a děti, blíží se Vánoce a my pro vás máme prosincovou výzvu jako v loňském roce.

Prosíme, zkuste vymyslet a vyrobit společně se svými dětmi vánoční ozdůbku, obrázek nebo jakýkoli vánoční výrobek a podepsaný ho zavěste na plot do vašeho oddělení.

Moc se těšíme na všechny nápady, které nám vytvoří vánoční atmosféru.:-)