ZÁKLADNÍ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Logická olympiáda

Do Logické olympiády se letos zapojilo 25 žáků ZŠ a 2 děti z MŠ. Žáci  řešili  zajímavé, celkem obtížné  úlohy ve škole. Chválíme všechny, kteří se zúčastnili. Hezkých výsledků dosáhlo  8 žáků  3. – 5. ročníku, kteří se dostali mezi 75%  nejlepších řešitelů. Nejlepšího umístění dosáhli Vojta Stádník (3. r.), Anička Mládková (5.r.) a Pepa Jupa (5. r.).  Věřím, že se příštího ročníku zúčastní více žáků a že se povede někomu dostat do krajského kola.

log.ol.