MATEŘSKÁ ŠKOLAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ

V MŠ se uskuteční třídní schůzky.

Třída Berušky 28.11. v 16hod ve třídě Berušek

Třída Sluníčka 30.11. v 16hod ve třídě Sluníček

Třída Sovičky 30.11. v 16hod ve třídě Soviček