ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

PONDĚLÍ 29.8. 8.00 – 12.00 HODIN

ÚTERÝ 30.8. 14.00 – 17.00 HODIN

ČTVRTEK 1.9. 10.00 – 16.30 HODIN