ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ŠD – 26.-28.10 2022 – ROZHODNUTÍ

Vážení rodiče,
od 26.10. do 28.10. 2022 mají děti podzimní prázdniny, s tím že:
Středa, Čtvrtek 26.-27.10. – prázdniny – ŠD uzavřena
Pátek 28.10. – státní svátek – ŠD uzavřena
Vzhledem k tomu, že o chod ŠD v těchto dnech nikdo neprojevil zájem, zůstává
školní družina uzavřena.
Dětem i rodičům přejeme krásné a pokud možno ještě slunečné prázdniny.
Za tým školní družiny
Lenka Macháčková