ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

ČIPOVÝ SYSTÉM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU BELLHOP

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili čipový systém pro školní družinu BELLhop. Díky tomuto systému si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě tomu z vychovatelů, který má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat. Vychovatelům se zobrazí výzva k vydání Vašeho dítěte na mobilním zařízení a neprodleně vysílají dítě k hlavnímu vchodu, kde si ho přebírá oprávněná osoba.

Na každé dítě obdržíte od školy čip pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD. Čip je přenosný, tudíž jej můžete zapůjčit i další osobě, která je oprávněna (dle zápisového lístku do ŠD) dítě vyzvedávat.

Pokud je Vaše dítě na obědě, na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu. Systém je nastaven tak, že v čase, kdy nelze děti ze ŠD vyzvedávat (13.30 – 15.00) Vás terminál na tuto skutečnost upozorní. Pokud potřebujete mimořádně dítě v tomto čase vyzvednout, je potřeba o této skutečnosti informovat vychovatele v předstihu.

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelům v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

V případě, že Vaše dítě odchází ze školní družiny samostatně a má to uvedeno v zápisovém lístku, čip nepotřebujete.

Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na nová pravidla, oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat Vám i Vašim dětem.