ŠKOLNÍ DRUŽINAChyňava, 267 07 Malá Strana 158

Zvýšení platby za ŠD v novém školním roce

Vážení rodiče.

Zřizovatel školy navýšil na školní rok 2024-25 platbu za Školní družinu z původních 200,- Kč/měsíc na 250,- Kč/měsíc. Úhrada bude probíhat stejně jako doposud, tzn. ve dvou platbách a to:

do 15.9.2024 (úhrada za září-prosinec) 1.000,- Kč
do 15.1.2025 (úhrada za leden-červen)   1.500,- Kč